جامعه

استفاده از ظرفیت اکوسیستم نوآوری برای حل برخی مسائل جاری کشور و قوه مقننه/ توجه به موضوعات نوپدید در عرصه قانون گذاری از جمله متاورس :: خبرگزاری خانه ملت


بابک حمیدیا در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح فعالیت‌های خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه، گفت: در عرصه نوآوری دو بخش کلی داریم که یکی تحت عنوان نوآوری بخش خصوصی است که در حال حاضر مجموعه اکوسیستمی که سال ها معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تلاش کرده آن را شکل دهد و از مجموعه استارت آپ ها، شتاب دهنده ها، صندوق های پژوهش  فناوری و پارک های علمی و فناوری همه در این زمینه شکل گرفته اند و به نوعی این موارد طرف عرضه نورآوری را تحریک می کند.

 

وی افزود: یعنی کسانی که نوآور هستند فعالیت های نوآورانه را انجام می دهند و خروجی های آن امکان دارد شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌هایی باشند که سودآوری ایجاد می کنند و تولید ارزش آن ها بیشتر در زمینه اقتصادی و کسب منفعت مالی است.

 

رئیس خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه یادآور شد: بخش دیگری در دنیا تحت عنوان نوآوری در بخش عمومی داریم که شامل تمامی ارگان ها، نهادها، شهرداری ها و قوای سه گانه ای است که وظیفه خدمت رسانی به عموم مردم را دارند و نتیجه کار آنها منفعت عموم مردم است.

 

وی ادامه داد: در ایران تا قبل از راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه بر روی این موضوع به صورت خاص تمرکز نداشتیم یعنی بیشتر زیست بوم نوآوری در بخش خصوصی متمرکز بود در حالی که بخش زیادی از اقتصاد ما در حوزه بخش عمومی شکل می گیرد و فعالیت بخش خصوصی در گرو تقاضا یا خواست بخش عمومی است؛ به عنوان مثال بزرگ ترین مصرف کننده محصولات دانش بنیان در حوزه نفت، خود وزارت نفت است و قوه مقننه هم از این قاعده مستثنا نیست و به نوعی مصرف کننده خدمات و محصولات نوآورانه است؛ این خدمات دو دسته هستند و به گونه ای یا ارکان قوه مقننه برای پیشبرد کارهای خود می توانند از نوآوری استفاده و یا مسائل عمومی را از طریق نوآوری حل و فصل کنند.

 

موضوع نوآوری در بخش عمومی باید از مجلس آغاز شود

 

حمیدیا با اشاره به اینکه قوه مقننه همیشه در موضوعات مختلف پیشرو حرکت بخش عمومی است و همه حرکت ها در بخش عمومی عمدتا از مجلس شروع و سپس در قوه مجریه و قضائیه پیگیری می شود، گفت: خانه خلاق قرار است این خلاءها را پر کند یعنی موضوع نوآوری در بخش عمومی از مجلس آغاز شود و سپس به همه حوزه هایی که در بخش عمومی کشور فعالیت می کنند تسری یابد.

 

راه اندازی پاویون قوه مقننه در نمایشگاه اینوتکس برای نخستین بار

 

وی در مورد حضور خانه خلاق در نمایشگاه اینوتکس ( نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری) و دستاوردهای آن، گفت: این نمایشگاه از جمله نمایشگاه‌هایی است که مجموعه نوآوران، شرکت‌های دانش بنیان و خلاق و صندوق های سرمایه گذاری در آن کنار هم جمع می شوند و برای نخستین بار قوه مقننه پاویونی را در این نمایشگاه راه اندازی کرد که برای بسیاری از مراجعه کنندگان جذاب بود زیرا برای نخستین بار این اتفاق می افتاد و نقش حاکمیت در حوزه نوآوری را از نزدیک می توانستند لمس کنند و متوجه شوند.

 

رئیس خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه، یادآور شد: هدف کلی ما از حضور در نمایشگاه این بود که مفهوم تخصصی نوآوری بخش عمومی را در اکوسیستم تسری دهیم و همچنین ارتباط خوبی را بین نمایندگان و شرکت های دانش بنیان و خلاق ایجاد کنیم تا تعامل دوطرفه اتفاق بیفتد و شرکتهای دانش بنیان و خلاق نسبت به قوانین و مقرراتی که در مجلس پیگیری و تصویب می شود آشنا و آگاه شوند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و خلاق برای حل مسائل کشور بتوانند استفاده کنند.

 

ارتباط صمیمانه و تعاملی میان نمایندگان مجلس و مردم از دستاوردهای نمایشگاه اینوتکس

 

حمیدیا ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان در پاویون خانه خلاق حضور یافتند و بازدید کردند؛ 11 نماینده به صورت خاص برنامه و نشست‌های تخصصی با شرکت‌های دانش بنیان داشتند و با آنها به تبادل نظر پرداختند؛ دهنوی و متفکرآزاد از اعضای محترم هیات رئیسه با حضور در برنامه های پاویون خانه خلاق به تشریح قانون جهش دانش بنیان پرداختند و همچنین آئین افتتاح یا آغاز جمع نویسی سند نوآوری در بخش عمومی با حضور متفکر آزاد، توانگر، الهیان و نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس از طرف پاویون خانه خلاق اتفاق افتاد و مجموعه اندیشکده ها در جریان آن قرار گرفتند و مقرر شد همه برای شاخص‌های نوآوری در بخش عمومی کمک کنند تا متوجه شویم که کدام یک از سازمان های بخش عمومی نوآورتر و کدام کمتر است؛ این سند در حال تدوین است و پس از تکمیل شدن فرآیند تدوین آن، مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.

 

وی ضمن اشاره به نقش زنان در اکوسیستم نوآوری از حضور تعدادی از نمایندگان فراکسیون زنان در نشستی صمیمی با شرکت های دانش بنیان و خلاق خبر داد و گفت: قاسم پور، پاشایی، قاسمی پور با شرکت در این نشست در مورد مسائل زنان در اکوسیستم به گفت و گو پرداختند.

 

رئیس خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه ادامه داد: یکی از حوزه های مورد اشاره رهبری در سخنان نوروزی تاکید بر استفاده از ظرفیت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی است و بر همین اساس سمیه رفیعی و عباسی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با برگزاری چند شرکت دانش بنیان در حوزه  شیلات و کشاورزی نشستی به بررسی چالش های بخش کشاورزی در حوزه دانش بینان پرداختند. 

 

حمیدیا افزود: از آنجایی که استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بینان و خلاق در بهبود شرایط اقتصادی و نظام پولی و بانکی موثر است از این رو طغیانی با شرکت های خلاق و فینتکی و دانش بنیان نشستی در مورد راهکارهای قابل استفاده برای حل مسائل این حوزه برگزار کرد.

 

وی یادآور شد: در پاویون خانه ملت، نشست هایی با حضور دبیران کمیسیون های تخصصی برگزار شد، زیرا آن ها به واسطه ارتباطی که در حوزه قانون گذاری دارند و همچنین در ادوار مختلف مجلس حضور داشتند اطلاعات ذی قیمتی دارند بنابراین باید ارتباط مناسبی بین دبیران با اکوسیستم ایجاد کرد.

 

مرکز پژوهش ها تصمیم یار و کمک کننده مجلس برای تصمیم گیری ها است

 

رئیس خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس هم سه برنامه ویژه را در پاویون برگزار کرد و معاونان مرکز در پایون حضور یافتند؛ مرکز پژوهش ها به نوعی تصمیم یار و کمک کننده مجلس برای تصمیم گیری ها است و با حضور معاونان مرکز پنل های تخصصی به عنوان مثال در حوزه بلاک چین و در حوزه اقتصاد فرهنگ و نیز مسائل مالی و اقتصادی با رویکردهای نوین اقتصادی برگزار شد.

 

حمیدیا ادامه داد: بیش از چند ده نفر از مسئولان عالی رتبه کشوری از پاویون خانه خلاق بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت‌های آن آشنا شدند؛ بر اساس بازخوردهای میدانی، به نظر می رسد در این نمایشگاه رویکرد مناسبی نسبت به فعالیت های مجلس در ذهن اکوسیستم نوآوری شکل گرفت و آن ها با برخی موانع و چالش‌های قانون‌گذاری و بالعکس تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که قانونگذاران انجام می دهند آشنا شدند.

 

ارتباط صمیمانه و تعاملی میان نمایندگان مجلس و مردم از دستاوردهای نمایشگاه اینوتکس

 

وی یادآور شد: یکی از دستاوردهای مهم در این نمایشگاه ارتباط صمیمانه و تعاملی نمایندگان مجلس با مردم بود که بسیار هم موثر و تاثیرگذار ارزیابی شد و بازخورد خوبی را از عموم مردم و حوزه‌های نوآوری، پارک فناوری پردیس و مسئولانی که حضور یافتند گرفتیم؛ آنها تاکید داشتند که پاویون خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه ارتباط صمیمانه ای را در این خصوص ایجاد کرد و نوآوران راحت و بدون هیچ واسطه ای با نمایندگان خود در مورد مسائل حوزه نوآوری با هم صحبت کردند؛ حضور در این نمایشگاه مسیر بسیار خوبی را برای آینده ایجاد می کند و امیدواریم در آینده بتوانیم مجموعه تفاهم‌ها و مذاکرات متعددی که در نمایشگاه اتفاق افتاد را بیشتر پیاده سازی کنیم و به نتیجه برسانیم و یکی از مهمترین آنها دیدن جایگاه بخش عمومی در تدوین سند نظام ملی نوآوری و حضور خانه خلاق در تدوین این سند بود.

 

وی در توضیح برنامه‌هایی که در دستور کار سال جاری خانه خلاق قرار دارد، گفت: در چند حوزه برنامه ریزی کردیم و یکی از حوزه ها استفاده از ظرفیت اکوسیستم نوآوری برای حل برخی از مسائل جاری کشور یا مسائل خاص قوه مقننه است، به عنوان مثال یکی از تیم هایی که در پاویون خانه خلاق حضور داشت تیم تصمیم یار بود که به نوعی استارتاپی برای ارتباط میان مرکز پژوهش های مجلس با جامعه اندیشکده های کل کشور است و از طریق آن مسائل مطرح و نظر اندیشکده‌های متفاوت و مختلف در سطح کشور دریافت و در بازه زمانی کوتاه عمق مفهومی و علمی ایجاد و منتقل می شود.

 

حمیدیا افزود: رویدادهایی با عنوان ارائه معکوس یا ریورس پیچ طراحی شده است که در آن مسائل قوه مقننه را در دید نوآوران قرار می دهیم تا بتوانند بر روی آن ایده پردازی کنند و به ما راه حل بدهند و سپس تیم هایی که پاسخ‌های مناسب تر و بهتری می دهند برای اینکه آن را تبدیل به کار عملیاتی کنند و بتوانند مسیر را پیش ببرند مورد حمایت قرار می گیرند؛ یکی از کارهایی که ما در سال جاری انجام می دهیم برگزاری نشست های تخصصی در حوزه های نوآوری پیش دستانه است به عنوان مثال حوزه متاورس یکی از حوزه هایی است که اگرچه در حال حاضر به صورت کامل در کشور اتفاق نیفتاده اما در آینده احتمالا یکی از مواردی است که باید در موردش تفکر کنیم و یا قانون‌گذاری یا پیشنهادهای سیاستی را طراحی کرد.

 

برگزاری 2 نشست در حوزه متاورس

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که در حوزه متاورس قوانینی داشته باشیم، گفت: در حال حاضر این موضوع تحت نشست های تخصصی بررسی می شود و تاکنون 2 نشست در این حوزه در مورد چیستی متاورس و سازوکارهایی که در دنیا اتفاق می افتد برگزار شده  که این موضوع پس از چندین نشست احتمال می رود تبدیل به یک گایدلاین یا خطوط راهنما شود چون ما معتقدیم که برخی از این موضوعات در عرصه حاکمیتی باید چند مرحله را طی کنند که آخرین مرحله شاید قانون‌گذاری باشد.

 

رئیس خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه یادآور شد: می‌توان برای برخی از موضوعات در قالب یک خطوط راهنما، چارچوب و کلیتی را مشخص کنیم که جامعه سردرگم نباشد، در حال حاضر نوآوران در مورد موضوعات مختلف مانند بلاک چین به نوعی سردرگم هستند از این جهت که هنوز تصمیم گیری قانونی یا مقررات گذاری در این زمینه اتفاق نیفتاده است بنابراین می خواهیم این موضوعات را در قالب سندهایی که اندکی نسبت به قانون سبک تر هستند و راحت‌تر می‌توان پیاده سازی کرد ساماندهی کنیم و قاعدتا باید در مراجع ذی صلاح مسیر تائید و تصویب خود را طی کنند.

 

حمیدیا افزود: موضوع دیگری که معتقدیم باید اتفاق بیفتد ایجاد یک اجتماع از نوآوران بخش عمومی است؛ در بخش خصوصی اجتماع های زیادی بین کارشناسان، نوآفرینان و دانشجویان داریم که در واقع سرمایه انسانی هستند که به نوعی اکوسیستم را شکل می دهند و می خواهیم شبیه به همین موضوع را در حوزه نوآوری بخش عمومی داشته باشیم؛ اجتماع از افرادی که در مورد موضوعات نوآوری در بخش عمومی تسلط دارند و می خواهند در اکوسیستم نوآوری بخش عمومی ورود و کار کنند؛ ما به دنبال شکل دادن این اجتماع ها هستیم و و مذاکراتی برای شکل دهی این افراد، کنار هم قرار دادن و دانش افزایی و مهارت افزایی آن ها در حوزه نوآوری بخش عمومی انجام شده است.

 

توجه به تجارب نوآوری بخش عمومی در دستور کار خانه خلاق

 

وی ادامه داد: البته توجه به تجارب نوآوری بخش عمومی هم یکی از اقداماتی است که در دستور کار داریم، از ابتدای انقلاب تاکنون نهادها و سازمان های عمومی نوآوری داشتیم اما به صورت خاص به آنها نپرداختیم و توجه به این مهم یکی از برنامه های ما است و امیدواریم در سال جاری که به عنوان دانش بنیان نام گرفته بتوانیم بیشترین تاثیرگذاری را برای ارتباط موثر حوزه های دانش بنیان و خلاق با مجلس و بالعکس ارتباط نمایندگان با اکوسیستم ایجاد کنیم و به نوعی ذی‌نفعان قوانین را در قوانین مشارکت دهیم و تلاش کنیم که در جهت موضوعی که تحت عنوان مردمی سازی و همچنین هوشمندسازی در مجلس یازدهم مورد تاکید قرار گرفته گام برداریم ومجلس شورای اسلامی کارآمدتر از قبل این مسیر را ادامه دهد.

گفت و گو: گل زری فرخنده بخش

پایان پیام


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا