دانش

پیگیری تقاضای کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم به کجا رسید؟

آقای دکتر نوبخت و دکترغلامی در تضییع حقوق کارمندان شاغل در اموزش عالی وابسته به وزارت علوم متحد شدند؟!!!

 
همسانسازی دریافتی اعضای هیات علمی با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت؛ بدون همسانسازی کارمندان وزارت علوم با همترازان غیر بالینی خود در وزارت بهداشت شرعی و قانونی نیست.
 

طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی، تبعیض ناروا ممنوع است. دولتمردان در حذف همسانسازی کارمندان شاغل در آموزش عالی وابسته به وزارت علوم به تبعیض ناروا موجب شدند.

لعیا میزبان رئیس کمیسون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم در سطح کشور گفت، کارمندان شاغل در آموزش عالی وابسته به وزارت علوم دو موضوع زیر را  یازده ماه است پیگیری می نمایند:

1- همترازی با کارمندان غیر بالینی وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی زیر نظر ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه

2- افزایش 50% حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه های مصوب در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری طبق فصل پنجم و ششم آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنا مطابق با فصل دهم مدیریت خدمات کشوری مورخ 98/12/1

میزبان افزود: موضوع همسانسازی کلیه شاغلین (کارمندان و اعضای هیات علمی) با مکاتبات وزیر علوم در دست پیگیری مسئولین وزارت علوم بود از طرف دیگر مدیران گروه کارمندان دانشگاههای کشور نیز پیگیر تحقق این موضوع از مجلس شورای اسلامی بودن که در کمیسیون بودجه مجلس نیز این مسئله با تایید مفاد همسانسازی و متناسب سازی  حقوق و مزایای کارمندان و اعضای هیات علمی به کمیسیون تلفیق بودجه ارایه شده بود که با عدم اعلام مکتوب نظر دولت در خصوص اعتبار مورد نیاز ان در لایحه بودجه 1400 از دستور جلسه کمیسیون تلفیق خارج شد تا در صورت موافقت دولت و پیش بینی اعتبار ان در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.

اما متأسفانه، طبق توافق غیر قانونی و غیر شرعی، آقای دکتر غلامی وزیر علوم و آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرف دولت اعتبار  3500 میلیارد تومان و فقط به همسانسازی اعضای هیأت علمی با حذف همسانسازی کارمندان اداری و اجرایی اقدام نمودند!!! این اقدام ناباورانه، تبعیض آمیز و شخصی سازی و سلیقه ای دولتمردانی که خود هیات علمیند!! موجب  عدم عدالت در پرداخت، وشکاف معناداری در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در درون سازمان با اعضای هیأت علمی و همچنین در برون سازمان با کارمندان وزارت بهداشت  را به همراه خواهد داشت.

متاسفانه دولتمردان قصد فریب قوه مقننه را دارند و با طرح اینکه افزایش 50% فصل دهم خدمات کشوری از 99/11/1 در دانشگاهها مصوب شده است (بجای اجرا از 98/12/1 طبق قانون و بدون پرداخت معوقات 11 ماه گذشته) آن هم بعد از اخذ کارت زرد آقای دکتر غلامی از مجلس!!!! چنین وانمود میکنند که با افزایش 50% ایتم های عمومی احکام کارگزینی مشترک بین همه کارمندان دستگاههای اجرایی کارمندان  وزارت علوم با کارمندان وزارت بهداشت همسانسازی شدند!!! و این در حالی است که هم اکنون 2500000 هزار تومان کارمندان وزارت علوم از همردیفان خود در وزارت بهداشت  طبق احکام کارگزینی حق جذب کمتری دریافت می کنند زیرا با توجه به اینکه وزارت بهداشت علوم و بهداشت دارای درآمدهای اختصاصی هستند و طبق اختیارات هیات های امنا می توانند از محل درآمدهای اختصاصی خود فوق العاده های (جذب و ویژه و شغل) کارکنان خود را افزایش دهند اما این امر در وزارت علوم با قشر نگری و ویژه طلبی فقط برای اعضای هیات علمی محقق شده است و کارمندان از سال 89 هیچگونه افزایش حقوق، اضافه کاری، تسهیلات رفاهی… نداشتند و فقط مبلغ مندرج در احکام خود را دریافت نمودند.

آقای دکتر نوبخت قصد فریب کدامیک از کارمندان متخصص امور اداری و اجرایی مشمول در آموزش عالی را دارند؟!!!

آیا تقاضای همسانسازی و همترازی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با همترازان خود در وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی زیر نظر ماده 1 قانون احکام دائمی، با افزایش 50% حقوق و مزایای کارمندان کل دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری یک معنی دارد؟!!!!

آیا کارمندان غیر بالینی وزارت بهداشت مشمول افزایش 50% حقوق و مزایا از اسفند 98 سازمان برنامه و بودجه نشدند؟

آیا افزایش 2500000 هزار تومان حق جذب کارمندان وزارت بهداشت طبق مصوب هیات های امنای آن وزارت افزایش نیافته است؟ معاون محترم ریاست جمهوری، چگونه مجوز پرداخت آن را صادر کردند. آیا 50% افزایش؛ همان افزایش های مصوب امنایی است؟!

آیا کارمندان وزارت علوم جزو قانون ماده 1 احکام دائمی نیستد؟ پس چگونه است که از آیین نامه های مصوب هیات امنا یی صادره و ابلاغی وزرای وقت و فعلی وزارت عطف تبعیت می کنند؟

لازم به ذکر است علی ‌رغم قول و تعهد شفاهی آقای دکتر نوبخت، هنوز معوقات بخشنامه افزایش 50% حق و حقوق تضییع شده کارمندان در وزارت علوم علی رغم دستور ریاست جمهوری جهت اقدام قانونی هنوز در آن سازمان بی جواب بوده است و یازده ماه است اعصاب و روحیه کارمندان در دانشگاه ها با برخوردهای تنگ نظرانه و هدایت شده مسئولین وزارتی  و سازمان برنامه و بودجه  تحت تاثیر قرار گرفته و وزیر علوم علی رغم اخذ کارت زرد از مجلس نیز متاسفانه به اجرای کامل بخشنامه از اسفند 98 اقدام نمودند.

کارمندان آموزش عالی متوجه همه حرکت های سیستماتیک و مستکبرانه و سلیقه ای و شخصی و قشری نگر و ویژه خواهی دولتمردان هستند زیرا اگر طبق سیاستهای نظام اداری ابلاغی رهبر معظم، اجرای عدالت در نظام پرداختها را دولتمردان در تصمیم خود داشتند؛ باید کل نگر بودند و شأن و کرامت خانواده شاغل در وزارت علوم را حفظ می نمودند.

میزبان افزود: کارمندان وابسته به وزارت علوم در سراسر کشور، ضمن درخواست همسان­سازی برابر با همترازن ­خود در وزارت بهداشت طبق کلیه آیتم های احکام کارگزینی و قراردادهای معین و شرکتی شاغل در پست های بلاتصدی هرگونه ویژه طلبی اعضای هیأت علمی وابسته به وزارت علوم را محکوم و آن را استمرار نگاه دولتمردانی می دانند که استمرار نارضایتی کارمندان آموزش عالی وعدم اجرای عدالت در نظام پرداخت ها را هدفمند پیش می برند. و این در حالی است که، طبق اصل عدم ­تبعیض در پرداخت­ها به شماره 1-5 (شناسه قانون) همچنین طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی که تبعیض ناروا را ممنوع نموده است و همچنین سیاست­های نظام اداری کشور در 26 بند، ابلاغی رهبر معظم که در 10 بند آن خصوصاً بند 6  به عدالت در نظام پرداخت ها و حفظ کرامت و شأن انسانها و پرهیز از تنگ نظری و نگاه سلیقه ای و شفاف سازی… تاکید نمودند و همچنین طبق تبصره 3 ماده 29 (در عدم اختلاف دریافتی بیش از 20% بین مدیران و کارمندان یک سازمان) و ماده 30 قانون برنامه توسعه ششم، تقاضامندیم به همان دلایلی که اعضای هیات علمی همسانسازی با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت را خواهانند به همان دلایل نیز کارمندان شاغل در دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم را نیز مشمول طرح همسانسازی با همترازان خود در وزارت بهداشت تاکید و طرح تفرقه انداز دولتمردان در تضییع حقوق کارمندان را تصحیح بفرمایند که در غیر اینصورت این شکاف در پرداخت حقوق و مزایای در درون سازمان بین کارمندان و اعضای هیات علمی 200 % را خواهد گذاشت.

 

 

منبع: سایت خبریجات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا