اقتصاد

تورم در استان‌ها چند درصد است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٨,٧ درصد رسید.

در اردیبهشت ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٢٩,٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز با ٥.٤ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با ٠.٧ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران ٤٥.٧ درصدو کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٢.٦ درصداست.

در اردیبهشت ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٢٤,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٥.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با ٠.٩درصد است.

تورم در استان‌ها چند درصد است؟

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران ٤٥.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان ٣٣.٥ درصد است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٣.٥ درصد است.

در اردیبهشت ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٥٩,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ هرمزگان با ٩.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٣- درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٠,١ درصد است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد ٤٧.٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٠.٦درصد است.

223227


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا