درج تبلیغات

شما می توانید در این صفحه تبلیغات خود را سفارش دهید. برای سفارش می توانید از روشهای زیر با ما در ارتباط باشید.

ارتباط با ما

همراه: ۰۹۹۱۲۲۳۰۵۱۸ + ۰۰۹۸

 

جدول تعرفه ها
هر رپورتاژ خبری ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر رپورتاژ آگهی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
جدول تعرفه ها
محل بنر ارتفاع عرض ماهانه تومان
سربرگ سایت ۹۰ ۴۸۰ ۱ ۵۰۰۰۰۰
بالای صفحه سایت ۱۷۰ ۸۴۰ ۱ ۱۵۰۰۰۰۰
پایین صفحه سایت ۱۷۰ ۸۴۰ ۱ ۱۰۰۰۰۰۰
بالا مقاله ۱۰۰ ۵۸۰ ۱ ۴۰۰۰۰۰
در زیر مقاله ۱۰۰ ۵۸۰ ۱ ۳۵۰۰۰۰
جدول تعرفه ها
محل بنر ارتفاع عرض ماهانه تومان
ستون راست ۶۰ ۱۲۰ ۱ ۲۰۰۰۰
ستون راست ۹۰ ۱۲۰ ۱ ۲۵۰۰۰
ستون راست ۲۴۰ ۱۲۰ ۱ ۳۰۰۰۰
ستون راست ۶۰۰ ۱۲۰ ۱ ۷۵۰۰۰
ستون راست ۱۲۵ ۱۲۵ ۱ ۸۰۰۰۰
ستون راست ۶۰۰ ۱۶۰ ۱ ۱۵۰۰۰۰
ستون راست ۲۵۰ ۲۵۰ ۱ ۲۰۰۰۰۰
ستون راست ۱۰۰ ۳۰۰ ۱ ۲۲۰۰۰۰
ستون راست ۲۵۰ ۳۰۰ ۱ ۳۴۰۰۰۰
ستون راست ۶۰۰ ۳۰۰ ۱ ۳۸۰۰۰۰