بین‌الملل

روز جهانی قدس؛ جلوه همبستگی و مقاومت


به گزارش ایرنا، رژیم جعلی صهیونیستی از آغاز برپایه اشغالگری، قتل، کشتار و تجاوزگری علیه ملت فلسطین و ملت های مسلمان منطقه شکل گرفت و کشتار شهروندان فلسطینی بویژه زنان،

کودکان و سالخوردگان و مصادره اموال و اشغال و تخریب خانه های فلسطینی ها به عنوان بخشی از سیاست های ظالمانه، توسعه طلبانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در طول این سالها ادامه

داشته است که در چارچوب نقض سیستماتیک حقوق بشر قرار می گیرد.

توسعه طلبی و رویکرد نژادپرستانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در این سالها در سایه حمایت های همه جانبه غرب و بویژه دولت آمریکا انجام شده است. 

دولت های آمریکا در طول این سالها به طور علنی کمک های مالی، نظامی و تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی به رژیم صهیونیستی کرده و مقامات دولت های پیاپی آمریکا در سخنرانی های خود

بارها بر “پایبندی به امنیت اسرائیل” تاکید کرده اند.

اشغال فلسطین و جنایات و تجاوزگری گسترده صهیونیست ها علیه فلسطینی ها و سایر ملت های منطقه در طول چندین دهه با مقاومت همه جانبه ملت های منطقه روبرو شده و آنها همواره بر

مبارزه برای پایان اشغالگری، آزادسازی سرزمین فلسطین و شهر مقدس قدس و بیرون راندن اشغالگران تاکید کرده اند.

همبستگی ملت های مسلمان و آزادیخواهان جهان از حقوق ملت فلسطین و مبارزه مشروع آنها علیه اشغالگری و حمایت از نیروهای مقاومت در طول سالیان گذشته، نور امید را در دل ملت فلسطین

برای این مبارزه طولانی زنده نگه داشته و به آنها امید بخشیده است.

در این میان، آیین راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر جهان بویژه در کشورهای مسلمان با توجه به گستردگی آن از بارزترین جلوه های حمایت و همبستگی با ملت مظلوم فلسطین بوده است و

درسایه تحولات پرشتاب منطقه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است.

آنچه امروز راهپیمایی روز جهانی قدس و برگزاری هرچه باشکوه تر و گستره تر آن را بیش از هر زمان دیگری از اهمیت برخوردار کرده است، لزوم همبستگی و حمایت همه جانبه از ملت فلسطین در

مساله تداوم تجاوزگری کنونی صهیونیست ها علیه شهر اشغالی قدس و مسجد مبارک الاقصی است که با مقاومت دلاورانه ملت فلسطین روبرو شده است.

رژیم صهیونیستی بویژه در طول سالهای اخیر با اخراج فلسطینی ها از شهر اشغالی قدس، مصادره خانه ها و زمین های آنها و اعمال محدودیت ها تلاش کرده است که این شهر را از هویت اصیل

اسلامی و مسیحی آن پاک کرده و آن را یهودی سازی کند که یورش های مداوم شهرک نشینان به مسجد الاقصی با حمایت نیروهای رژیم صهیونیستی و تغییر اسامی و مصادره خانه ها و بیرون راندن

فلسطینی ها از جمله از محله الشیخ جراح از جمله این اقدامات بوده است.

اهالی قدس با تمام توان خود در طول این سالها به دفاع از این شهر و مسجد مبارک الاقصی پرداخته و در این راه شهدای زیادی را تقدیم جنبش فلسطین کرده اند اما حجم گسترده توطئه صهیونیستها

علیه این شهر و قبلگاه اول مسلمانان، نیاز به همبستگی بیشتر و یاری رساندن به اهالی قدس و ملت فلسطین برای تداوم مبارزه برحق خود با صهیونیستها را به منظور دفاع از مقدسات اسلامی بیش

از پیش کرده است.

خیانت برخی رژیم های عرب به آرمانهای مقدس فلسطین و سازش با رژیم صهیونیستی و بدنبال آن نقشه و توطئه های مشترک آنها علیه ملت های مسلمان و مقاوم منطقه، از دیگر مواردی است که

لزوم مشارکت هرچه گستره تر در راهپیمایی قدس امسال را دوچندان کرده است.

شرکت در آیین راهپیمایی روز جهانی قدس از یک سو این پیام را به دشمن صهیونیستی و حامیان غربی آن و رژیم های سازشکار عرب می دهد که ملت های منطقه همچنان از مردم فلسطین و

خواسته های برحق آنها – باوجود همه توطئه ها- حمایت و از مقاومت منطقه پشتیبانی می کنند.

حضور گسترده در راهپیمایی امسال همچنین این پیام را به رژیم های عرب می دهد که با وجود سازشکاری آنها، ملت های عرب و مسلمان همچنان حامی و پشتیبان ملت فلسطین و مقاومت آنها

هستند و همانند سالهای گذشته با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی و به آتش کشیدن پرچم این رژیم مخالفت خود را با رویکرد سازشکارانه این رژیم ها اعلام می دارند.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا