فرهنگ

کارگاه «بهره‌گیری از گفتمان در علوم انسانی» برگزار می‌شود


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، گفتمان در شمار آن دسته از روش‌شناسى‌ها است که درکى تـازه از نحوه پدیداری موقعیت‌ها به دست می‌دهد. این نظریه، در پی شناسایی ارتباطات نهفته میان دانش، قدرت و رخداد، وجوه ناپیدای منجر به تحول در تـاریخ/موقعیت را باز می‌شناسد و نحوه گسترش تاریخ/موقعیت‌ها به وضعیت‌های تازه‌تر و ناشناخته را کشف می‌نماید.

بر این اساس دو کارکرد کانونی برای مطالعات گفتمانی می‌توان لحاظ نمود: یکی اینکه مطالعات گفتمانی لایه‌ای از آگاهى را شناسایی می‌کند که معمولاً در سنت‌های کلاسیک علوم انسانی فراچنگ نمی‌آید و راهی به شناخت آن‌ها گشوده نمی‌شود. این لایه پراهمیت از آگاهی، چونان نیمه به ظاهر خالی لیوان، حاوی حجمی معناداری است که در عمل به موقعیت مشهود شکل و سامان می‌بخشد. این مهم بیانگر کارکرد مطالعات گفتمانی در کشف وجوه نامرئی و پنهان، اما مهم و تحول بخش، در مطالعات علوم انسانی است.

و دیگر اینکه مطالعات گفتمانی به کار شناسایى سیر تحول درونى یک موقعیت فکری/تاریخی/اجتماعی و توضـیح منطـق ارتبـاط دهنده آن با زنجیره‌ای از موقعیت‌های همبسته می‌آید. مشخصا تمرکز گفتمان بـر کشف سازوکارهای انسجام‌یابى یـک مجموعه از روابط در هم تنیده، به شناخت منطق تولید همبستگى و گسترش سازگاری در درون نظـام‌واره‌ای کمک می‌کند که از ایـده‌ها، اعمال فردی و گروهى، اظهارات، تکنیک‌های منجر به بروز و ظهور قدرت اجتماعى، و بستر معرفتى جاری در آن روابط خبر می‌دهد. این مهم بیانگر استعداد مطالعات گفتمانى در گسترش رویکرد انتقادی ذیل تاملات دیسیپلین های مختلف علوم انسانی، از فلسفه گرفته تا تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی و الهیات اسـت.

طی این دوره تبارهای نظریه‌های گفتمان معرفی می‌شود و به‌دقت توضیح داده می‌شود، معنای گفتمان، در جلوه‌های مختلف روش شناختی و غیرروش شناختی آن، به بحث گذاشته و روشن می‌شود. چگونگى بهره‌گیری از گفتمان به مثابه یک روش شناسی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی توضیح داده می‌شود، امکان و سودمنددی رویکرد به روش شناسی گفتمان در مطالعات مرتبط با امر قدسی، دینی، الهیاتی توضیح داده می‌شود و به صورت کارگاهی، و ذیل رویکردی تطبیقی، چند نمونه مهم از مطالعات گفتمانی بر اساس مراجعه به ادبیات در دسترس در این حوزه و نیز تجربه پژوهشی ارایه دهنده دوره مطالعه و تمرین می‌شود.

برای کسب اطلاعات تکمیلی روی این لینک و برای ثبت‌نام در این کارگاه اینجا کلیک کنید.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا