تمدنی

  • فرهنگ

    دیپلماسی و میراث تمدنی

    «امروز یک جبهه عظیم فرهنگی در برابر جمهوری اسلامی به وجود آمده که البته خود این ناشی از عظمت جمهوری اسلامی است؛ خود این ناشی از اقتدار شماست. اگر جمهوری اسلامی یک موجود ضعیف و غلبه‌پذیر بود و می‌توانستند راحت از میدان بیرونش کنند، این جبهه عظیم را…

  • دانش

    دیپلماسی و میراث تمدنی – ایرنا

    در ادامه یادداشت چهارم شهریور ۱۴۰۰ روزنامه جام جم به قلم علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ می خوانیم: «امروز یک جبهه عظیم فرهنگی در برابر جمهوری اسلامی به وجود آمده که البته خود این ناشی از عظمت جمهوری اسلامی است؛ خود این ناشی از اقتدار شماست. اگر جمهوری اسلامی یک…

دکمه بازگشت به بالا