جبر

  • ورزش

    جبر و جدایی جباری از تیم ملی

    یک نفر دیگر هم از این قافله پیاده شد. کسی که سه سال از عمرش را در خوابگاه تیم های ملی گذرانده بود و در  سالن تمرین. دست آخر اما به او گفتند به سلامت. چه وقت؟ درست زمانیکه باید به المپیک می‌رفت.  ‌ علی جباری ماه ها…

دکمه بازگشت به بالا