جنگزدگان

  • جامعه

    وضعیت جنگ‌زدگان افغانستانی در مرز ایران

    بعد از سقوط شهرهای افغانستان به دست طالبان و در نهایت سقوط شهر کابل، پایتخت این کشور، جمعی از شهروندان افغانستانی از ترس کشتار طالبان، به سمت مرز ایران حرکت کردند اما هنگ مرزی اجازه ورود به آن‌ها نداده است. برخی از این مهاجران اما از مبادی غیر…

دکمه بازگشت به بالا