جینی

  • اقتصاد

    آخرین تغییرات ضریب جینی در کشور

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، ضریب جینی شاخص توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هر چقدر این شاخص به سمت یک حرکت کند نشان دهنده افزایش نابرابری و ایجاد بیشتر فاصله طبقاتی بین طبقه کم…

دکمه بازگشت به بالا