آقازاده

  • فرهنگ

    تخریب قبر مبدع «آقازاده» – ایسنا

    فقیهی کت و شلواری، اندیشمندی خوش فکر و خوشنویسی زبردست که به دلیل برخی موضع گیریها و رفتارهای ساختارشکنانه به خصوص بعد از ظهور فرقه بابیه به دست سیدمحمدعلی باب، متهم به بهاییت شد. او در نقد مشروطه خواهان قدرت طلب گفت: «ملیون بر دو قِسمند. یک قِسم…

دکمه بازگشت به بالا