آوازخوانیاش

  • فرهنگ

    «تاج ثانی» از سال‌ها آوازخوانی‌اش می‌گوید

    آواز ایرانی در تاریخِ پُرفراز و فرودِ خود، آوازخوانان بسیاری را به چشمِ خویش دیده است؛ برخی بانام و شماری، گمنام و گروهی نیز بی‌نام. در میانِ آنان که نامشان پُرآوازه گشته، خوانندگانی با جنس و قدرتِ صدایی متفاوت می‌توان یافت که هر یک با لحن و شیوه‌ای…

دکمه بازگشت به بالا