بیدی

  • دانش

    توانایی دو گیاه حسن یوسف و برگ بیدی در جذب ذرات ریز

    بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که گیاهان برگ بیدی و حسن یوسف در محیط‌های بسته، توانایی جذب ذرات ریز را دارند. به گزارش ایسنا،‌ در یک طرح تحقیقاتی، پژوهشگران کارایی گونه‌های گیاهی آپارتمانی برای حذف ذرات ریز را به عنوان یکی از عوامل خطر موثر بر سلامتی مورد بررسی قرار دادند. همچنین…

دکمه بازگشت به بالا