بیشاخ

  • فرهنگ

    درخت گردو؛ پربار یا بی‌شاخ و برگ؟

    بزرگ‌ترین و مهم‌ترین كاری كه محمدحسین مهدویان، به عنوان خالق اثر انجام می‌دهد، روایت سینمایی داستان تلخ و تراژیكی است كه همگان، چه در داخل و چه در خارج از كشور باید از آن باخبر شوند. خود طرح موضوع كه در زمان رویداد (۷ تیر ۱۳۶۶) و حتی…

دکمه بازگشت به بالا