تمامعیار

  • اولین خبرنگار تمام‌عیار ایرانی – ایسنا

    «بیهقی همیشه مترصد اخبار تازه است. وقتی به او خبر می‌رسد که در شهر آشوبی به پا شده است، دفترش را برمی‌دارد و چونان خبرنگاری به سرعت خود را به صحنه می‌رساند تا چیزی را از دست ندهد.» به گزارش ایسنا، نگاه مقاله پژوهشی «بیهقی، اولین خبرنگار تمام‌عیار…

دکمه بازگشت به بالا