داستانسراست

  • جامعه

    حافظه‌ام داستان‌سراست

    او رکورددار حفظ اعداد در دنیاست که اول آبان امسال توانست ۱۲۸ عدد را که پشت‌سرهم قطار شده بود بعد از یک دقیقه نگاه کردن به آنها ‌از حفظ بگوید. حافظه او یک حافظه تمرین‌ دیده است، یک حافظه ورزشکار که با انواع و اقسام روش‌ها و تکنیک‌ها…

دکمه بازگشت به بالا