داغان

  • فرهنگ

    نمی توان برای یک چیز درب و داغان معجزه کرد!

    یک هنرمند شیشه‌گر با تشریح وضعیت موجودِ صنایع دستی در کشور، انتظاراتش از دولت سیزدهم را در این حوزه بیان و پیشنهادهایی را برای بهتر شدن شرایط مطرح کرد. هیاس حسینی درباره وضعیت حال حاضر صنایع دستی به ایسنا گفت: « واقعیت این است که به صنایع دستی…

دکمه بازگشت به بالا