رنگبازی

  • دانش

    رنگ‌بازی کرونا این بار با قارچ سیاه

    هر بار که این ویروس رنگ عوض می‌کند، ترس در وجود افرادی که وحشت از این میهمان ناخوانده کنگر خورده و لنگر انداخته دارند، بیشتر و بیشتر می‌شود، این بار قارچ سیاه، بازی رنگ کروناست که به نوعی عفونت قارچی است که افراد دارای سیستم ایمنی پایین و بیماران…

دکمه بازگشت به بالا