شكلگیری

  • فرهنگ
    تصویر نقش رسانه در شكل‌گیری سبک زندگی سالم

    نقش رسانه در شكل‌گیری سبک زندگی سالم

    امروز نقش و جایگاه رسانه‌ها در حدی است که نمی‌توان زندگی را بی‌حضور آن‌ها قابل تصور دانست. بررسی‌های روانشناسی اجتماعی در زمینه نقش و قدرت رسانه‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های گروهی، چنان قدرتی دارند که می‌توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند؛ نسلی که با نسل‌های پیشین از…

دکمه بازگشت به بالا