صحبت

  • دانش

    صحبت با مردم با فعلِ ماضی

    رئیس دولت سیزدهم همچون اظهارات اخیرش در این گفت‌وگو تاکید کرد که اعتماد آسیب‌دیده را باید بازسازی کنیم که راه آن صادق الوعد بودن است؛ مردم باید صداقت را احساس کنند. رئیسی افزود: اگر وعده‌ای دادیم در عمل به آن صداقت داشته باشیم و اگر مشکلی مانع تحقق…

دکمه بازگشت به بالا