صدرا

  • اقتصاد

    خرید سمعک با صدرا

    این آیتم ها عبارتند از: 1.کیفیت گفتار: بسیاری از کاربران سمعک پس از دریافت سمعک از کیفیت صدای گفتاری راضی نیستند، البته درصد بسیار زیادی از این نارضایتی به دلیل آسیب بسیار زیاد عصب شنوایی است که در برخی از موارد امکان تصحیح آن وجود ندارد.…

دکمه بازگشت به بالا