طراح و دانش آموخته

  • فرهنگ

    منا حقیقی طراح و دانش آموخته مکتب سورئال:

    کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دارد، هنر نویسندگی، شاعری، عکاسی و مهمتر از همه طراحی در مکتب سورئال باعث شده تا منا حقیقی در قامت یک دختر نخبه و موفق در مقابل قاب دوربین اصحاب رسانه و جمع خبرنگاران قرار گیرد. گفت وگویی با وی ترتیب داده…

دکمه بازگشت به بالا