عاقبت

  • بین‌الملل

    عاقبت رقص با شیطان

    سلمان رشدی، نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی که به ساحت پیامبر اسلام صلی ا… علیه و آله و آیات قرآن کریم اهانت کرده بود، وقتی قصد داشت در نیویورک سخنرانی کند، مورد حمله واقع شد. سلمان رشدی در حال سخنرانی…

دکمه بازگشت به بالا