عدالتگستری

  • فرهنگ

    ملزومات عدالت‌گستری رسانه

    «رسانه هویت‌محور و عدالت‌گستر» شعار راهی است که جناب دکتر جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در مراسم معارفه‌شان درباره رسانه‌ملی مطرح کردند. بخش مهم این شعار را که بر سایر زمینه‌ها هم تاثیر دارد «عدالت‌گستری» می‌دانم. این مهم در چند صورت اجرایی می‌شود که یکی از آنها، جلوگیری کمتر…

دکمه بازگشت به بالا