عزم

  • دانش

    عزم دولت برای شکست مشکلات اقتصادی

    کرونا و تحریم شاید مهمترین دلیل وضعیتی باشد که جامعه ایران امروز با آن مواجهه شده است؛ یعنی اقتصادی حال خوبی ندارد و مردم شرایط سختی را تحمل می کنند. حال در چنین زمانه ای باید دید که دولت سیزدهم و به خصوص تیم اقتصادی اش چگونه می…

دکمه بازگشت به بالا