مسالهساز

  • دانش
    تصویر مهاجرت به اروپا چگونه مساله‌ساز می‌شود؟

    مهاجرت به اروپا چگونه مساله‌ساز می‌شود؟

    در دومین نشست از سلسله نشست‌های «آموزش کودکان مهاجر در دنیای جدید» که به همت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن توسعه دوستی پرتغال و ایران  روز چهارشنبه ۷ مهر ماه برگزار شد، مساله آموزش مهاجران و تجربه‌های جهانی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه بخش…

دکمه بازگشت به بالا