نامهربانی

  • فرهنگ

    تئاتر شهر در میان نامهربانی مسئولان

    ابراهیم گله دارزاده: «تعیین محدوده و حفاظت از حریم تئاتر شهر به عهده مدیریت شهری، میراث فرهنگی است که نیاز به بحثهای تخصصی و کارشناسی دارد.خود دوستان فهمیده اند مشکلات زیادی وجود دارد اما نمی خواهند به آن اعتراف کنند، هیچ اقدام جدي برای برطرف کردن آن انجام…

دکمه بازگشت به بالا