ناهمگونی

  • سیاست

    لبنان؛ ناهمگونی و فقدان یگانگی ملی

    پس از سقوط این ۲ دولت و با گذشت ۱۳ ماه از فقدان کابینه، نجیب میقاتی نخست وزیر جدید در  ۲۹ شهریور گذشته با ۲۲ وزیر توانست ۸۵ رای اعتماد از پارلمان ۱۲۰ نفری لبنان به دست آوَرَد. او پیش و پس از گرفتن رای اعتماد بارها وضع…

دکمه بازگشت به بالا