ناکوک

  • جامعه

    کرونا و ساز ناکوک مخالفان تزریق واکسن

    ورای اهمیت موضوع کرونا؛ بحث مهمتر از خود کرونا، واکنش شهروندان درخصوص تزریق واکسن است؛ حالا جامعه به دو شقه موافقین و مخالفین تزریق واکسن کرونا تقسیم شده است در این میان طیف مرددین نیز در پرانتز قرار دارند. تکلیف گروه اول مشخص است؛ اما مشکل دسته دومی…

دکمه بازگشت به بالا