هول

  • فرهنگ

    «افرا» و روایت های پر هول و حذر

    سریال سازی در تلویزیون جریان و روال خاصی دارد که موجب می شود قضاوت ها نسبت به تولیدات آن گاه بدون اطلاع از ضوابط تولید و پخش چندان قرین به عدالت و واقعیت نباشد. به این معنی که حساسیت های تلویزیون و ملاحظاتی که به دلایل متنی و…

دکمه بازگشت به بالا