پهلوان زاده

  • ورزش

    گفتگوی اصحاب رسانه با سید افشین مباشر

    برای پهلوان زاده ای چون سید افشین مباشر که دغدغه اش کمک به مستمندان و الگوی رفتاری اش حضرت ابوالفضل و اهل بیت هستند باید سر تعظیم فرود آورد و چنین افتخارآفرینان و پهلوانان را باید الگویی بی نظیر برای جامعه امروزی دانست.  سید افشین مباشر، دارای عناوین…

دکمه بازگشت به بالا