کبیر

  • فرهنگ

    جمهوری اسلامی و معضل کوروش کبیر

      از جمله این مسائل نحوه مواجهه با موضوع کوروش کبیر است که موجب نزاع و دو قطبی سازی در میان ایرانیان شده و برخی رسانه های انقلابی و دستگاههای تبلیغی و امنیتی به این نزاع دامن می زنند.درباره کوروش دو دیدگاه متضاد وجود دارد، عده ای او…

دکمه بازگشت به بالا