کمبینا

  • فرهنگ

    فراخوانی برای کتاب‌های مناسب کودکان نابینا و کم‌بینا

    فراخوان جایزه «تیفلو و تکتوس» (Typhlo&tactus) سال ۲۰۲۱ برای کتاب‌های حسی- لمسی مناسب کودکان نابینا و کم‌بینا منتشر شد. به گزارش ایسنا،‌ شورای کتاب کودک، نماینده موسسه تکتوس در ایران، فراخوان جایزه «تیفلو و تکتوس» را که جایزه‌ای برای کتاب‌های حسی- لمسی مناسب کودکان نابینا و کم‌بیناست، منتشر…

دکمه بازگشت به بالا