خبر خوش محققان درباره پیشگیری از سرطان

مطالعه جدید محققان نشان می‌دهد استاتین‌ها می‌توانند به پیشگیری از سرطان کمک کنند.

خبر خوش محققان درباره پیشگیری از سرطان
مطالعه جدید محققان نشان می‌دهد استاتین‌ها می‌توانند به پیشگیری از سرطان کمک کنند.