مجموعه سلامت محور سورا

مجموعه سلامت محور سورا

آقای خبر؛ محمد علی سعیدی مهندس عمران. و دکتری مدیریت ساخت و کنترل پروژه. مدیریت مجموعه سلامت محور سورا می باشد. در این مجموعه که برای بانوان تعبیه شده. دارای ۹ طبقه می باشد. و امکانات تخصی، ورزشی، زیبایی و دیگر موارد در این مجموعه به خوبی به چشم می خورد. حضور افشین مباشر. هرکول ایرانی و قهرمان جهان. در این مجموعه و سایر هنرمندان و ورزشکاران از دیگر خصوصیات این مجموعه خوب در تهران است.

.

.

کد خبر: ۴۶