مردی که تنها بر فراز ابرها زندگی می کند

مستند، تضاد عمیق بین هرج و مرج و استرس زندگی شهری، مملو از پیچیدگی های زندگی مدرن، و زندگی آزاد و آرام در هم آمیخته با طبیعت، از طریق سبک زندگی ساده عبدالله آمکا را زیر سوال می بریم

مردی که تنها بر فراز ابرها زندگی می کند

آقای خبر: تابستان گذشته، در طول سفرم برای کشف زیبایی‌های بی‌نظیر منطقه دریای سیاه، این فرصت را داشتم که دوباره زمانی را با عبدالله امکا بگذرانم. این مستند کاملاً خود به خود ظاهر شد. داستان مردی به نام عبدالله امکا را روایت می‌کند که به این موضوع فکر می‌کند. زمان های قدیم، خود را به طور ارگانیک تغذیه می کند و با فعالیت های روزانه خود، به تنهایی در این کوه، مستقل از دنیای بیرون، زندگی آرامی دارد.

در این مستند، تضاد عمیق بین هرج و مرج و استرس زندگی شهری، مملو از پیچیدگی های زندگی مدرن، و زندگی آزاد و آرام در هم آمیخته با طبیعت، از طریق سبک زندگی ساده عبدالله آمکا را زیر سوال می بریم. آیا شادی و آرامش واقعی در میان بلندمرتبه‌های شهرها به دنبال دستمزد خوب است یا در پذیرفتن یک زندگی ساده و آزاد در میان طبیعت؟

سبک زندگی عبدالله آمکا شاید نمادی از شیوه ای از زندگی باشد که دنیای مدرن آن را فراموش کرده است اما واقعا آرزویش را دارد. با تماشا کردن، متوجه شدم که من هم هوس سادگی و آرامش در زندگی عبدالله آمکا را در زندگی خودم دارم. شاید «ابتدایی» واقعی به طور فزاینده‌ای خود را در زندگی شهری ما نشان می‌دهد که ما از طبیعت و زندگی ساده دورتر می‌شویم.

این مستند نه تنها داستان عبدالله امکا را روایت می‌کند، بلکه به ما فرصتی می‌دهد تا در مورد معنای زندگی و آنچه می‌تواند منبع خوشبختی واقعی باشد فکر کنیم. این ما را به چالش می کشد تا شادی و آرامش خود را بدون گم شدن در هرج و مرج زندگی شهری پیدا کنیم. از تماشاکردن لذت ببرید.

.

.

کد خبر: ۱۵۳