پادکست انسان

به نظر می آید انسان هموراه اصلی ترین بازیگر رخداد های تاریخ بوده و هست.

پادکست انسان

آقای خبر: به نظر می آید انسان هموراه اصلی ترین بازیگر رخداد های تاریخ بوده و هست. در این بین قرنها کنکاش در مرور سرگذشت ریز ودرشت انسان حاصلش گنجینه ای عظیم شده که هیچ کس توان تصدیق تمام و یا حتی جزئی از وقایع این مجموعه را با قطعیت ندارد. به ناچار ما از این داشته ها بهره میبریم و با مرور سرگذشت دستچینی از این مجموعه که البته با دلایلی مشخص انتخاب شده، نگاهی بر کلیات و بعضا جزئیات زندگی آنها می اندازیم تا در انتها شاید فرصتی پیش بیاید که بتوانیم انسان و هستی اش را از جایگاهی متفاوت نمایان کنیم.

.

.

کد خبر: ۱۴۴