رزمی کار هوراندی به رکورد برد اجرای فنون رزمی بر روی کیسه بوکس جهان دست یافت

ثبت بهترین رکورد جهانی «اجرای تکنیک های رزمی بر روی کیسه بوکس» توسط نماینده ایران و رزمی کار هوراندی

رزمی کار هوراندی به رکورد برد اجرای فنون رزمی بر روی کیسه بوکس جهان دست یافت

آقای خبر: میثم رشتبر توانست با اجرای فنون رزمی، روی کیسه بوکس را در زمان چهل و هشت ساعت به نام خود ثبت کند قهرمان و عضو تیم ملی کونگ فو و هنرهای رزمی با اجرای تکنیک های رزمی بر روی کیسه بوکس  به صورت پی در پی و طاقت فرسا بدون هیچ درنگ و استراحتی در مدت زمان ۴۸ ساعت، رکورد دیگری را به نام خود ثبت کرد.

رزمی کار هوراندی این رقابت را در ۲۴ ساعت اول  به پاس گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشک ایران و شهیدان مهدی و حمید باکری و در ۲۴ ساعت بعدی  به پاس گرامیداشت (شهید رحمان فروزنده فرمانده ارتش )(شهید حسن شفیع زاده فرمانده توپخانه سپاه )(شهید علی تجلایی فرمانده سپاه پاسداران) و کادر نیروی انتظامی شهید سید رسول تاجدینی و شهدای بسیجی  شهید یعقوب رحیم پور و شهید حمید فیروزی و شهید سوار رحمانی، افتخار آفرینی کرد.

گفتنی است این رقابت برای اولین بار در جهان در دفتر مرکزی سازمان ایمارو و تافیسا در تهران با نظارت کمیته ثبت رکورد فدراسیون اجرا شده و جوان هوراندی توانست اجرای حرکات رزمی بر روی کیسه بوکس به  را به نام خود در فهرست کتاب گینس جهان ثبت کند.

.

.

کد خبر: 111

خبرنگار: ناصر غلامی هوجقان