پیدایش و تکامل انسان!

چگونه از یک سلول به یک انسان پیچیده رسیدیم.

پیدایش و تکامل انسان!

آقای خبر: از صفر تا امروز انسان. چگونه از یک سلول به یک انسان پیچیده رسیدیم. جاییکه وجود زنده و غیر زنده تفکیک نمیشود باهم به بررسی و تکامل انسان ها میپردازیم. این ویدیو به صورت خلاصه به تکامل انسان از یک سلول تا انسان امروزی میپردازه.

.

.

کد خبر: ۱۵۶