ساختمان مکعب آخرین پروژه عربستان سعودی!

سازه های عظیم همیشه راهی برای جذب گردشگران و از همه مهمتر کمکی بزرگ به رشد زیر ساخت های اقتصادی میباشد.

ساختمان مکعب آخرین پروژه عربستان سعودی!

آقای خبر: سازه های عظیم همیشه راهی برای جذب گردشگران و از همه مهمتر کمکی بزرگ به رشد زیر ساخت های اقتصادی میباشد. اما ساخت این سازه ها همیشه راحت نیست برای ساخت شهرهای که میخاهند به مراکز گردشگری جهانی تبدیل بشنباید سرمایه مناسب طرح و روش مناسب برای ساخت اون ها پیش بینی و تامین بکنند. دراین ویدیو به آخرین مگاپروژه عربستان سعودی میپردازیم که از نظر تکنولوژی یک شهر یا حتی میتوان گفت یک جهان دیگه رو در داخل اون تجربه میکنید. در ادامه شما را به دیدن این ویدیو دعوت می کنم.

.

.

کد خبر: ۱۵۲